HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
KILIÁN, Jan

The Prague Executions and (Upper) Hungary. On the relationship of the executed Bohemian „noblemen“ to the Hungarian lands

Historický časopis, 2022, 70, 2, pp. 217-242, Bratislava.

O článku: Při staroměstské exekuci v Praze dne 21. června 1621 zahynulo katovou rukou sedmadvacet příslušníků české stavovské obce, deset šlechticů a sedmnáct měšťanů. V řadě případů se jednalo o uznávané osobnosti na politickém, diplomatickém, kulturním i vědeckém poli. Je známo, že jeden z exekuovaných, Jan Jessenius, byl uherského původu, jinak se však vztah ostatních k Uhrám dosud nijak nezkoumal. Následující studie se pokusí rozklíčovat jejich uherské kontakty a definovat oblasti, ve kterých se odehrávaly.

Kľúčové slová: Třicetiletá válka. České stavovské povstání. Staroměstská exekuce 1621. Uhry. Protiturecké války.

During the Old Town execution in Prague on June 21, 1621, twenty-seven members of the Bohemian community, ten nobles and seventeen townspeople perished at the executioner‘s hand. In many cases, these were respected figures in the political, diplomatic, cultural and scientific fields. It is known that one of the executed, Jan Jessenius, was of Hungarian descent, but otherwise the relationship of the others to Hungary has not yet been studied. The following studies will try to decipher their Hungarian contacts and define the areas in which they took place.

Key words: Thirty Years´ War. Bohemian Estates Uprising. Prague Executions 1621. Hungary. Anti-Turkish Wars.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.2.2

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov