HISTORICKÝ ČASOPIS

5/2023

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
ONDRIA, Erik

Relations between Republic of Cyprus and Czechoslovak Socialist Republic in 1960 – 1964

Historický časopis, 2022, 70, 2, pp. 305-330, Bratislava.

O článku: Príspevok je zameraný na priblíženie počiatkov československo-cyperských vzťahov, ktoré boli oficiálne nadviazané po vzniku Cyperskej republiky v roku 1960. Zameriavame sa na roky 1960 – 1964, keď sa dotvorili vzťahy na najvyššej úrovni medzi oboma krajinami (vzájomné povýšenie oboch zastupiteľských úradov na veľvyslanectvá). Zvýšenú pozornosť v tomto príspevku venujeme politickým vzťahom a stručne tiež charakterizujeme základné línie, resp. vektory rozvoja ostatných foriem československo-cyperských vzťahov v predmetnom období. Budeme sa teda venovať aj kultúrnym a obchodným vzťahom, ako aj vedecko-technickej spolupráci medzi oboma krajinami.

Kľúčové slová: Medzinárodné vzťahy. Cyperská republika. Československo. 1960 ¬– 1964.

Abstract: The theme of this contribution is the beginning of Czechoslovak – Cypriot relations, which were formally established after the birth of the Republic of Cyprus in 1960. We focus on the years 1960 – 1964, which we regard as the years on the one hand of the creation and on the other hand as years of the development of relations on the highest level between the two countries (reciprocally promotion of their representations at rank of embassy). We dedicate increased attention to political relations and a short description of the primary lines or vectors of progress of other forms of Czechoslovak – Cypriot relations. Cultural relations, business relations and scientific and technical cooperation between the two countries were also objects of our attention.

Key words: International Relations. The Republic of Cyprus. Czechoslovakia. 1960 – 1964.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.2.5

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 71 * 2023

Ochrana osobných údajov