HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
MITOVA, Mirena

The International Fair of Plovdiv in bulgarianczechoslovak trade relations in the middle of the 40s and in the 50s of the XX century according to bulgarian documents

Historický časopis, 2023, 71, 5, pp. 849-866, Bratislava.

Abstract: The article attempts to define the role of Plovdiv International Fair in the foreign trade relations of Bulgaria and Czechoslovakia – countries belonging to the same economic and political world in the inter-bloc confrontation during the Cold War. The period from the middle 1940s and the 1950s was chosen, because then Czechoslovakia was the second most important trade socialist partner for Bulgaria, which provided machinery, equipment and complete projects for Bulgarian industrialization. The study traces the gradual weakening of the importance of the fair for their trade relations with the increase of integration processes in the COMECON since 1956, when the international socialist division of labour was created and the processes of coordinating business plans were centralized. The analysis of the set problems is based on archival material not yet in scientific circulation, stored in the State Archives of Plovdiv, as well as on studies examining the Bulgarian-Czechoslovak economic relations for the period.

Keywords: Czechoslovakia. Bulgaria. International Fair Plovdiv. Cold War.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.5.5

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov