HISTORICKÝ ČASOPIS

2/2020

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

Historický časopis

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX

Ospravedlnenie sa čitateľom! V č. 3 /2019 sme uverejnili štúdiu, ktorá bola, žiaľ, v rozpore so zásadami vedeckej etiky. Cely text ospravedlnenia nájdete po prekliknutí na tento chodiaci text.

TIRÁŽ

English version

Tematické zameranie: Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské, alebo stredoeurópske dejiny.

Vychádza od: 1953
Periodicita: 5x ročne (piate číslo – v anglickom jazyku)
Jazyk: slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, francúzština; abstrakt – angličtina, resumé – nemčina, obsah – slovenčina, angličtina, nemčina
ISSN: 0018-2575
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV

Hlavný redaktor: Dušan Kováč
Výkonná, grafická a jazyková redaktorka: Miroslava Fabriciusová

Adresa redakcie:
Historický ústav SAV
P.O.BOX 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava
Tel.: +421 908 098 937
E-mail: histcaso@gmail.com

Výber z databáz:
Web of Knowledge
Current Contents Connect (AH)
Web of Science (A&HCI)
SCOPUS
ESF Standing Committee for the Humanities (SCH)
EBSCO – Historical Abstracts
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Humanities – Sozial und Kulturgeschichte (H-Soz-u-Kult)
Ulrich΄s Periodicals Directory
Databázy historickej literatúry v SR


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.skPridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

história, historik, dejiny, dejepis, hrady, zámky, slovensko, európa
Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2020 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 68 * 2020 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov