HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

PREDPLATNÉ A KÚPA TLAČENEJ VERZIE ČASOPISU English version

ISSN 0018-2575

Cena: 5 EUR + poštovné/balné

1. TELEFONICKY

Denne (okrem víkendov a sviatkov) od 9.00 hod. do 18.00 hod. na číslo 0908 098 937

2. TEXTOVOU SPRÁVOU SMS

Na toto číslo 0908 098 937 zasielajte Vaše písomné objednávky v tejto podobe:
Ročník (alebo Číslo), Meno a Priezvisko, Ulica, PSČ, Mesto

3. EHISTORIA

ehistoria.sk - historické časopisy a knihy

4. CEZ DISTRIBUČNÉHO PARTNERA

Objednávky v Slovenskej republike zabezpečuje:
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3
Tel.: 02/49 893 564, 02/49 893 565, 02/49 893 566, 0800/188 826
E-mail: predplatne@abompkapa.sk
Web: http://www.ipredplatne.sk/katalog-produktov/noviny-a-casopisy/historicky-casopis


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov