HISTORICKÝ ČASOPIS

1/2024

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, V. V. I.

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

EV 3084/09

Creative Commons License

Všetky obsahy sú čitateľom voľne dostupné podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0.

Indexovanie a abstraktovanie:

Web of Science Core Collection: Arts & Humanities Citation Index

Additional Web of Science Indexes: Current Contents Arts & Humanities

Scopus

CEEOL

CEJSH

EBSCO Historical Abstracts

ESF (HUM)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | O ČASOPISE | PUBLIKAČNÁ ETIKA | VÝZVY

 
RÁBIK, Vladimír
LOPATKOVÁ, Zuzana

Visitatio liminum of Hungarian bishops at the Roman Curia in the Middle Ages.

Historický časopis, 2021, 69, 5, pp. 785–814, Bratislava.

Abstract: The canonical institute of visitatio limina apostolorum played a significant role in the Middle Ages as a power and administrative instrument of the Roman Curia and, together with the institutions of papal legates and nuncios, represented the most important way of exercising papal authority outside the papal state. It evolved from the original pilgrimage of the clergy to the tombs of St. Peter and St. Paul in Rome as the most sacred Christian pilgrimage sites from the time of early Christianity, and later became obligatory. This obligation also applied to the Hungarian episcopate, which has been documented in the archives of the Roman Curia (especially in the archives of the Apostolic Camera) since the end of the 13th century. The intensity of Hungarian episcopal visits ad limina reflected the degree of authority of the Pope in the Kingdom of Hungary and thus also reflected the extent of the power influence of the Papal State on the political situation in the country.

Keywords: Middle Ages. The Kingdom of Hungary. Hungarian bishoprics. Apostolic Camera. Roman Curia. Visitations ad limina.

DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.5.1

PDF DOWNLOAD / Plný text


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Historický časopis, 1953 - 2024 / Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 72 * 2024

Ochrana osobných údajov