HISTORICKÝ ČASOPIS

3/2021

VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY
VEDECKÝ ČASOPIS O DEJINÁCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY

VYDÁVA HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | PREDPLATNÉ | TIRÁŽ | ETICKÝ KODEX | VÝZVY

Historical Journal Volume 60, 2012, Supplement

C O N T E N T S

A r t i c l e s

D v o ř á k o v á, Daniela: Nicholas of Szécsény and Salgó – an exceptional man at the court of Sigismund of Luxembourg (A contribution to the court culture and functioning of the court of the King of Hungary at the beginning of the 15th century) ... 3
D u c h o ň o v á, Diana: “We are pleased to expect you on this joyful day...”. Weddings as an important part of family festivities of the Esterházys in the first half of the 17th century ... 19
J a n u r a, Tomáš: Nepotism in the administration of the County of Liptovin the 18th century ... 43
H u d e k, Adam: The Slovak Academy of Sciences and Arts in the years 1945 – 1952 ... 67
P e š e k, Jan: The Communist Party of Slovakia 1945 – 1948. Membership, organization, leadership, party apparatus, relationship to the Communist Party of Czecho-slovakia ... 97

R e v i e w s

T e i c h, Mikuláš – K o v á č, Dušan – B r o w n, Martin D.: Slovakia in History (Adam Hudek) ... 121
D u d e k o v á, Gabriela et al.: On the Road to the Modern Woman. Chapters from the History of Gender Relations in Slovakia (Ivan Kamenec) ... 124
P e t r u f, Pavol: The Foreign Policy of the Slovak Republic 1939 – 1945 (Dagmar Čierna-Lantayová) ... 127
T i s o , Jozef. Speeches and Articles. Vol. I (1913 – 1938), Vol. II (1938 – 1944), Vol. III (1944 – 1947). Editors: Miroslav Fabricius, Katarína Hradská, Ladislav Suško (Milan Zemko) ... 131

Download PDF (0,96 MB) or read in Issuu and Scribd.


Google
 

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2021 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
ROČNÍK 69 * 2021 * ISSN 0018-2575

Ochrana osobných údajov