HISTORICAL JOURNAL

4/2021

AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE
AN ACADEMIC JOURNAL ON THE HISTORY OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE

PUBLISHED BY INSTITUTE OF HISTORY OF SAS

SCImago Journal & Country Rank

ISSN 0018-2575 (print)

ISSN 2585-9099 (online)

CURRENT ISSUE | EDITORIAL STAFF | GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS | ARCHIVE | ORDERS | GENERAL INFORMATION | PUBLICATION ETHICS | CALLS FOR PAPERS

ORDERS Slovenská verzia

Address for subscribers:

E-mail: histcaso@gmail.com


Google
 

We also recommend to you:
Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk


Historický časopis - Virtuálne študovne


Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Pridajte sa k nám na FB! Čítajte PDF cez ISSUU! Čítajte PDF cez Scribd.!

Domain administrator is Mgr. Peter Krákorník. Domain is registered on Ing. M. Fabricius, CSc.
Copyright © Historický ústav SAV, 1953 - 2022 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník
Volume 69 * 2021 * ISSN 0018-2575